دفتر معین و تراز آزمایشی

در این مقاله سعی شده است اطلاعاتی درباره اینکه دفتر معین و تراز آزمایشی چیست که مربوط به فعالیت های حسابداری هستند ارائه داده شود . دفتر معین دفتري است كمكي و فرعي ، كه جزئيات مربوط به هر حساب دفتر كل در صورتي كه آن حساب ، داراي حسابهاي متعدد و جداگانه باشد در آن نگهداري مي شود.

دفتر معین و تراز آزمایشی

دفتر معین و تراز آزمایشی

به عبارت دیگر حسابهای جزء یک حساب کل را در اين دفتر نگهداری و ثبت می کنیم. در اين صورت حساب دفتر كل يك حساب كنترل خوانده مي شود.به طور کلی برای آن دسته از حساب‌های دفتر کل که دارای چندین زیر مجموعه هستند، دفتر معین نگهداری میشود.

انواع دفاتر معینی که معمولا در موسسات نگهداری میشوند عبارتند از :

 • دفتر معين بانك
 • دفتر معين بدهكاران
 • دفتر معين بستانكاران
 • دفتر معين اموال

ویژگی دفاتر معین و نحوه نگهداری آنها چگونه است ؟

دفاتر معين از دفاتر قانوني نيستند و مي توانند به صورت كارتهاي آزاد باشند. معمولاً براي سهولت مراجعه به صفحات دفتر معين ، حسابها در اين دفاتر به ترتيب حروف الفباء نگهداري مي شوند.

تفاوت بین دفتر معین و دفتر

دفتر معین، دفتری است که اجزای هر کدام از حسابهای دفتر کل در آن نوشته می‌شود.

دفتر کل عبارت است از مجموعه حسابهایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده میشود. دفتر کل را دفتر ثبت نهایی هم میگویند .

تراز آزمایشی چیست ؟

در ادامه تعریف دفاتر معین و تراز آزمایشی به سراغ تراز آزمایشی می رویم که فهرستي از ماندة حسابهاست كه در فواصل زماني مختلف تهيه مي‌شود.

 • تراز آزمايشي دو ستوني
 • تراز آزمايشي چهار ستوني
 • تراز آزمایشی شش ستونی
 • تراز آزمایشی هشت ستونی

تصحيح اشتباهات با توجه به نوع اشتباه و تاريخ كشف آن

تصحيح اشتباهاتي كه در دورة مالي جاري انجام مي شوند و نيازي به ثبت آرتيكل جديد جهت اصلاح ندارند.

تصحيح اشتباهاتي كه در دورة مالي جاري انجام مي شوند و نياز به ثبت آرتيكل جديد جهت اصلاح دارند.

تصحيح اشتباهاتي كه در دورة مالي جاري كشف مي شوند و نيازي به ثبت آرتيكل جديد ، جهت اصلاح ندارند

 • اشتباه در نام حساب ، يا مبلغ آن در آرتيكل ثبت شده در دفتر روزنامه ، كافيست براي اصلاح روي نام يا مبلغ را خط كشيده عنوان يا مبلغ صحيح نوشته شود.
 • اشتباه در نقل مبلغ از دفتر روزنامه به دفتر كل كه براي تصحيح آن ، روي مبلغ اشتباه در دفتر كل خط كشيده و مبلغ صحيح در بالاي آن نوشته مي شود.

تصحيح اشتباهاتي كه در دورة مالي جاري انجام مي شوند و نياز به ثبت آرتيكل جديد جهت اصلاح دارند

 • حسابدار اشتباهاً جابجايي در نام حساب داشته باشد.
 • حسابدار اشتباهاً نام حساب ديگري را ثبت نمايد.
 • حسابدار اشتباهاً مبلغي غير از مبلغ واقعي را ثبت نمايد.

امیدواریم از این مقاله که تلاش شد اطلاعات مفیدی درباره اینکه دفتر معین و تراز آزمایشی چیست ارائه دهد لذت برده باشید.