حسابداری یکپارچه
حسابداری یکپارچه

حسابداری یکپارچه،  در استارت آپ ها، استفاده از حسابداری یکپارچه نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای استارت آپ ها و سازمان های متوسط نیز ضروری می باشد.

در هنگامی که یک سازمان و یا شرکت نوپا که به تازگی شروع به فعالیت کرده است بیشترین تمرکز مدیران بر کیفیت خدمات ارائه شده می باشد به طوری که از کیفیت عملکردی سازمان غافل می شوند.


مزایای حسابداری یکپارچه در استارتاپ ها


1-بخش های همگام سازی شده: در فروشگاههای زنجیره ای و یا استارتاپ های چند شعبه ای که دارای بخش های متعددی هستند، هماهنگی بین این بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هماهنگی بین این قسمت ها از طریق یک نرم افزار EPR اجرا می شود. این نرم افزار قادر است تمامی داده ها را از قسمت های مختلف سازمان جمع آوری کرده و بوسیله یک پلتفرم به یکدیگر متصل کند.
2- کاهش زمان عملکردهای درون سازمان: با استفاده از این نرم افزار تمامی تیم های فروش، بازاریابی، پشتیبانی به یکدیگر متصل می شود و تمامی اطلاعات لازم هر واحد از واحد دیگر به صورت لحظه ای و فقط با یک کلیک گزارش می شود.
3- بهبود کار تیمی: با کمک یک نرم افزار یکپارچه استارتاپ ها می توانند میزان موجودی، تولید، منابع مالی، منابع انسانی و سایر اطلاعات را از طریق یک راه حل واحد مدیریت کنند. این هماهنگی بین واحدهای مختلف مشوق اصلی به منظور افزایش روحیه کار تیمی می باشد.
4- کنترل عملیات های سازمانی و هزینه های مربوطه: استارتاپ ها معمولا از سیستم های متعددی برای کنترل و انجام عملیات خود استفاده می کنند. در حسابداری استارت آپ امکان دارد برای حسابداری از یک نرم افزار، و برای انبارداری از یک نرم افزار دیگر استفاده کرد. اشکالی که در این نوع مدیریت پیش می آید مغایرت بین داده های مربوط به فروش و انبار می باشد. با استفاده از یک راهکار یکپارچه حسابداری می توان کل داده های ثبت شده در صورت وجود مغایرت، بسیار سریع تر و آسان تر ردیابی شود و از زیان های مالی جلوگیری خواهد شد.