حسابداری نقدی
حسابداری نقدی

حسابداری نقدی، در این نوع حسابداری، ثبت تراکنش ها در زمان دریافت و یا پرداخت وجه نقد اعمال می شود.

بنابراین تعریف، نقد هنگامی ثبت می شود که دریافت شده باشد نه هنگامی که درآمد تحقق می یابد. آن درآمدی که از فروش های نسیه حاصل می شود تا زمانی که وصل نشده باشند در حسابداری نقدی ثبت نمی گردند. عموما حسابداری نقدی در کسب و کارهای کوچک و یا سازمان هایی که بیشتر پرداخت شان به صورت نقدی صورت می گیرد، کاربرد دارد.


چگونگی عملکرد حسابداری نقدی


در حسابداری نقدی تمامی فعالیت های فروش به صورت نقدی انجام می شود و سپس در دفاتر موسسه تجاری منعکس می شود. در ضمن تمامی مخارج پرداختی نیز در آن دوره، در دفاتر تجاری منعکس می شود. مثلا اگر یک فروشگاه لباس اگر از حسابداری نقدی استفاده کند، مالک فروشگاه مبلغ فروش هر لباس را زمانی درج می کند که پول نقد دریافت کرده باشد. صاحب فروشگاه اگر به صورت نسیه و یا کارتخوان فروش خود را داشته باشد آن را در دفاتر ثبت نمی نماید. در ضمن هزینه ها هم زمانی درج می شوند که به صورنقدی پردخت شده باشند.


مشکلات حسابداری نقدی


استفاده از این روش برای شرکت ها سبب افزایش ریسک و و گزارشات گمراه کننده می شود. در صورتی که صاحب کسب و کار تمامی دستمزدها و هزینه ها را بپردازد، به طوری که فروش ها درج نشده باشند، مانده حساب سود و زیان بسیار ناچیز به دست خواهد آمد. از سوی دیگر، چنانچه در آن دوره حسابداری، هزنه های کمی وجود داشته باشد، احتمال دارد آن شرکت یا فروشگاه از نظر نقدی، غنی به نظر برسد. این موضوع هنگامی خطرناک است که مواردی مانند موجودی خریداری شده، به طور نسیه صورت گرفته باشد، ولی در حساب ها درج نشده باشد.


نتیجه پایانی:


حسابداری نقدی به دلیل کاستی هایی که دارد، احتمال دارد برای سرمایه گذاران ایده ال به نظر نرسد، این کاستی ها و مشکلات ممکن است در تامین مالی و بانکی شرکت نیز تاثیرات نامطلوب داشته باشد، به همین علت از حسابداری تعهدی به جای آن استفاده می شود.