روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ، در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه و فعالیت ها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود.

در ادامه خواهید خواند روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست ، حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در آینده، برای بررسی عملکرد فعلی کسب و کار خود از حسابداری استفاده می کند.

در ادامه خواهید خواند تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست

حسابداری یکپارچه

حسابداری یکپارچه،  در استارت آپ ها، استفاده از حسابداری یکپارچه نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای استارت آپ ها و سازمان های متوسط نیز ضروری می باشد.

در ادامه بخوانید حسابداری یکپارچه

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، سرمایه عبارت است از مبلغ خالصی که توسط مالک در شرکت و یا سازمان سرمایه گذاری می شود.

در ادامه بخوانید حقوق صاحبان سهام

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه، در این نوع حسابداری تمامی هزینه های یک شرکت مانند هزینه های تولید، هزینه های ورودی، هزینه های ثابت جمع آوری و بررسی می شوند.

در ادامه بخوانید حسابداری هزینه