تسهیم هزینه ها درحسابداری صنعتی

تسهیم هزینه ها درحسابداری صنعتی ، حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده که از آن با عنوان حسابداری مدیریت هم گاها یاد می شود به محاسبه بهای تمام شده کالا ها و یا خدمات تولید شده در واحد تجاری می پردازد.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثر بخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است.

روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی ، در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه و فعالیت ها به نوعی مشخص باشد که به آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده از فنون مذکور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه کرده، میزان واحدها را در سال بودجه پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود.

مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه

مشکلات مرتبط با لایحه تفریغ بودجه ، متخصصان حوزه بودجه ، مشکلات درک و به کار گیری صحیح لایحه تفریغ بودجه را یکی از دلایل تهیه نشدن به موقع و دقیق آن می دانند.

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست ، حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در آینده، برای بررسی عملکرد فعلی کسب و کار خود از حسابداری استفاده می کند.