نرم افزار حسابداری انبارداری ، حسابداری انبار به کلیه اقداماتی گفته می شود که برای مشخص کردن قیمت موجودی انبار انجام می شود . این عملیات دارای مشخص کردن قیمت اسنادی که به انبار وارد شدند و اسناد صادرشده از انبار می باشد .

برای حساب بهای اجناس صادر شده اول باید ورودی های انبار قیمتشان مشخص شود . اسناد ورودی انبار به چند قسمت تقسیم می شوند .


حسابداری انبار اسناد خرید : 


در ساده ترین حالت قیمت خرید بر اساس فاکتور تعیین می شود و در مواقعی که هزینه های دیگری را داشته باشد این هزینه ها را باید روی کالا سر شکن کرد . این هزینه ها بیشتر هزینه های گمرکی ، انبارداری ، حمل ، بیمه و … می باشد ، که در بعضی مواقع حتی در زمان فروش کالا نیز به شکل کامل مشخص نشده است . مشخص کردن قیمت حواله فروش نیز تا مشخص شدن قیمت نهایی وارده امکان پذیر نیست .

 

حسابداری انبار اسناد انتقالی بین انبار : 


انتقال بین انبار ها در بیشتر اوقات هزینه ای برای بنگاه اقتصادی ندارد اما در حسابداری انبار حتما باید بهای تمام شده این اسناد نیز حساب شود ، بهای سند وارده انتقالی به یک انبار ، مبنای محاسبه اسناد صادره از آن انبار می باشد در این حالت اول باید سند جای انتقالی انبار مبدا قیمت مشخص گردد و بهای سند وارده به انبار مقصد برابر با سند جای انتقالی انبار مبدا می باشد .

 

مقدار تمام شده سند تولید : 


با توجه به اینکه تولید محصول نیز از نوع سند وارده می باشد پس تعیین قیمت محصولات تولیدی نیز یکی از وظایف حسابداری انبار می باشد .

یکی از مشکلات پیچیده حسابداری انبار مشخص کردن مقدار تمام شده تولید می باشد . قیمت پایانی جنس تولید شده دارای هزینه مواد مصرفی ، هزینه بسته بندی ، هزینه حمل مستقیم کالا و شکست دادن دیگر هزینه ها می باشد . مشخص کردن هزینه های مستقیم تولید کارسختی نیست اما برای تقسیم دیگر هزینه ها احتیاج به الگوریتم تعیین شده ای داریم این الگوریتم می تواند طبق محصولات و مراکز تولید متغیر باشد به عنوان مثال در یک فضای تولیدی که زیاد تر از یک محصول تولید می شود برای شکست دادن هزینه اجاره کارخانه می توان طبق فضای مخصوص به هر محصول ، طبق اندازه تولید هر محصول ، طبق اندازه فروش و یا … هزینه شکست گردد . قبل از وارد شدن به بحث بهای تمام شده محصول ، هر مجموعه اول باید این الگوریتم را برای کلیه ی محصولات و تمام موضوعات هزینه خود تهیه کند و حتما در نظر داشته باشید که مقدار پایانی تولید محصول یک رقم تخمینی است و هیچوقت یک عدد واقعی نمی باشد .

با توجه به نامشخص بودن بعضی هزینه ها در لحظه نمی شود مقدار تمام شده تولید را حساب کرد و این دلیل حتما باید در زمان مشخص انجام بپذیرد مثل یک دوره سالانه

 

بهای تمام شده کالای صادره : 


حسابداری انبار باید برای هر کالا هنگام خروج از انبار یک قیمت مشخص کند ، این قیمت طبق چندین راه قیمت گذاری مشخص می شد ، که کاربردی ترین روش ها همانند زیر است :

 

اولین وارده اولین صادره(FIFO) : 


در این روش کالا به همان شکل که وارد انبار شده از انبار بیرون می رود . با توجه به مثبت بودن تورم معمولا این روش ارزش ریالی انبار  و فروش اجناس را زیاد نشان می دهد .

 

آخرین وارده اولین صادره(LIFO) : 


در این راه آخرین وارده اول خارج می شود . به این شکل در نظر گرفتن تورم مثبت در این روش ارزش ریالی انبار در این روش حداقل و سود فروش کالا نیز حداقل نشان داده می شود . ب یاد داشته باشید که این راه طبق تایید دارایی نمی باشد و خیلی کم پیش می آید که حسابداری از این راه قیمت گذاری استفاده کند . 

 

میانگین موزون : 


مهم ترین و پر کاربرد ی ترین راه قیمت گذاری که مورد تایید کلیه ی سازمان های مالی در تمام دنیا می باشد این راه است . برای حساب میزان هر جنس کالا موجودی ریالی همان زمان را تقسیم بر موجودی تعداد کالا می کنند . 

نرم افزار حسابداری و انبارداری خیلی از موارد ذکر شده در این مقاله را پشتیبانی می کنند ، و ، وظیفه محاسبات بهای تمام شده کالای صادره را به گردن می گیرند . باید بدانید که ثبت دقیق اطلاعات برای محاسبه درست قیمت الزامی است . حتی تقدم و تاخر در ثبت رسید و حواله انبار می تواند در بهای کالای صادره از انبار تاثیر به سزایی داشته باشد .