اهمیت کنترل موجودی کالا و فواید آن
اهمیت کنترل موجودی کالا و فواید آن

اهمیت کنترل موجودی کالا و فواید آن، کنترل موجودی کالا فن نگهداری موجودی کالا در سطح مطلوب است. معمولا در سازمان‌های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه و قطعات و موجودی‌های در جریان، نقش کنترل موجودی مشهودتر است. در سازمان‌های بازرگانی و فروشگاه‌ها نیز کنترل موجودی نقش مهمی دارد. زیرا محصول ارائه شده نیازمند مدیریت است.

کنترل موجودی را می‌توان چنین تعریف کرد:

کنترل موجودی، جریانی است که ضمانت می‌کند اقلام و موجودی فروشگاه یا موسسه بازرگانی با در نظر گرفتن زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه برای مشتریان به موقع تدارک شود.

کنترل موجودی در مدیریت تدارکات مدرن، کنترل واقعی به حساب می‌آید. این کنترل همه اقدامات اساسی عملیات انبار را در بر می‌گیرد. مفهوم کنترل موجودی عبارت است از : مواد درست در مقدار درست با کیفیت درست و در زمان و مکان درست. هزینه در کنترل موجودی نقش مهمی دارد. همه اهداف کنترل موجودی باید با در نظر گرفتن محدودیت هزینه که در مورد اقلام بسیار قابل ملاحظه است، تحقق یابد.

اهمیت کنترل موجودی کالا

همواره باید سعی شود که بین نیاز به محصول و موجودی آن تعادل برقرار شود. با توجه به کثرت کالاهای یک شرکت یا فروشگاه و تعدد دفعات عرضه کالا در طی یک یا چند روز، عملا کنترل تعدادی از کالاها از طریق نگهداری کاردکس و کارت کالا مشکلات متعدد و احتمالا فاحشی را در پی خواهد داشت.

به طور کلی می‌بایست با عملیات دقیق بین کالاهای مورد نیاز و کالاهای موجود تعادلی ایجاد کرد. مهم‌ترین مواد و کالاهایی که در انبارها نگهداری می‌شوند و موجودی آنها می‌بایست روشن و دقیق باشد، شامل محصولات و کالاهایی است که یک فروشگاه جهت تامین نیازهای مشتریانش تهیه می‌کنند.

فواید سیستم کنترل‌ موجودی

استقرار یک سیستم کنترل‌موجودی برای هر فروشگاه، فایده های زیر را به ارمغان خواهد آورد:

منظم شدن عملیات فروشگاه

از طریق سیستم کنترل‌موجودی، تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز قسمت های مختلف فروشگاه مطابق برنامه ای منظم انجام خواهد شد. به طوری که در کار آن ها رکود و وقفه ای رخ نخواهد داد.

ایجاد صرفه جویی در خرید

از آنجا که سفارش برای خرید کالاهای مورد نیاز، به میزان زیاد، (خرید انبوه) خواهد بود ، شرایط فروش آسان تر و استفاده از تخفیف ها بیشتر خواهد شد. در نتیجه، قیمت واحد کالاها کاهش می باید و هزینه های حمل نیز کمتر می شود.

منظم شدن روند تهیه کالاها

مجموعه ای از عوامل مانند تاخیر در حمل، اعتصاب ها، کالاهای معیوب یا ناقص، ورشکستگی فروشندگان عمده و … باعث می شود که تهیه کالاها با تاخیر و مشکلات دیگر توام شود. سیستم کنترل‌موجودی باعث می شود که موجودی کالاها در سطح مناسبی باشد تا مشکل کمبود کالا و مشکلات جانبی آن رخ ندهد.

کنترل نوسانات تقاضا

هنگامی که نوساناتی برای کالاهای مورد تقاضای فروشگاه وجود دارد، موجودی کالاها در انبار می تواند مقدار تفاضای بیشتری را جذب کند. در واقع، موجودی کالاها در انبار، پاسخ گوی تقاضا اضافی خواهد بود.